Byggnadsbolagets underhålls- och serviceansvar – snälla!

Startsida » För boende » Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning

Tabellen nedan visar hur ansvaret för underhåll och service fördelas mellan bostadsbolaget och dess aktieägare. Du kan ta reda på vems ansvar det är att rengöra golvbrunnen i badrummet eller till exempel att hålla kranar och strömbrytare i funktionsdugligt skick. Ansvarsfördelningen tolkas i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag och gäller haverier och underhållsbehov som uppstår till följd av normala levnadsförhållanden, slitage och åldrande.

Vastuunjakotaulukossa ei ole huomioitu niitä kiinteistön perusrakenteita, jotka itsestään selvästi kuuluvat taloyhtiön vastuiden piiriin. Näitä ovat muun muassa vesikatto, vesikourut ja syöksyputket, ulkoseinät, perustukset sekä muut rakennuksen ulkopuoliset osat.

Korvausvastuuasioissa ja mahdollisissa kiistoissa on hyvä muistaa, että lain mukainen vahingonkorvausvastuu pätee kaikissa tilanteissa. Huomioitava on myös se, että taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä kunnossapitovastuita myös alla olevasta vastuunjakotaulukosta poikkeavasti. Eli jos yhtiössä on kiinteistön tai asunnon kunnossapidosta asunto-osakeyhtiölaista poikkeavia omia määräyksiään, niitä myös noudatetaan. 

Är du intresserad? Kontakta oss

Skicka en begäran om offert Se kontaktuppgifter