Om det är något du undrar över när det gäller fastighetsunderhåll så har vi koll på det!

Startsida » För boende » Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

På den här sidan har vi samlat svar på de vardagsproblem som människor ofta kontaktar oss om. På så sätt kan du hitta de snabbaste svaren på de frågor du undrar över. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du alltid kontakta oss via våra onlineformulär eller genom att ringa vår kundtjänst. Om du har bråttom rekommenderar vi att du använder onlinetjänsten, som är tillgänglig dygnet runt och kalender. För brådskande ärenden, vänligen ring oss.

För mer information om underhålls- och reparationsansvaret för ditt byggbolag, se ansvarstabellen.

Nycklar, lås, dörrar och dörröppningar

Om du äger bostaden (aktieägare) inleds processen med att beställa en ny nyckel genom att kontakta den person som ansvarar för fastighetens nyckelhantering. Vanligtvis ansvarar fastighetens disponent för nyckelhanteringen, men i vissa fall sköter fastighetsunderhållet om nyckelhanteringen.

Den egentliga beställningen av en ny nyckel och överlämnandet till invånaren görs alltid av den person som ansvarar för bostadsaktiebolagets nyckelhantering. Om beställningen görs av fastighetsskötselbolaget, meddelar detta även disponenten.

Observera att en beställning av en ersättande ny nyckel eller extra nyckel vanligtvis också måste godkännas av ägaren (aktieägaren). Om du alltså hyr lägenheten ska du först kontakta hyresvärden för att beställningen av en ny nyckel ska kunna påbörjas.

Om du är osäker på vem som ansvarar för nyckelhanteringen i din fastighet ska du kontakta disponenten eller fastighetsunderhållets kundtjänst.

Om du av misstag tappade din nyckel i hisschaktet ska du kontakta det bolag som ansvarar för hissens underhåll. Om hissbolagets kontaktuppgifter/journummer av någon orsak inte finns i hissen eller på bostadsaktiebolagets anslagstavla kan du be om dessa från fastighetsunderhållets kundtjänst. Om du så önskar kan även underhållets kundtjänst kontakta hissbolaget för din räkning.

Kom ihåg att ett separat beställt ”nyckelräddningsbesök” alltid debiteras den som har tappat nyckeln. Man kan kostnadsfritt försöka fiska upp nycklarna i samband med annan service eller kontroll av hissen.

Asunnon ulko-ovien huolto ja kunnossapito ovat taloyhtiön vastuulla ja niissä ilmenevistä vioista on hyvä ilmoittaa suoraan kiinteistöhuoltoon.

Sisäovien, myös ulko- ja parvekeovien väliovet, huolto- ja kunnossapitovastuu on osakkaalla. Kiinteistöhuolto tai korjausrakentamisen ammattilaiset voivat kuitenkin tarvittaessa huolehtia myös näiden ovien korjauksesta ja huollosta, mutta toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen osakkaalta.

Bostadsaktiebolaget ansvarar för service och underhåll av lägenhetens ytterdörr och fel som uppstår ska meddelas direkt till fastighetsunderhållet.

Aktieägaren ansvarar för service och underhåll av innerdörrar, även mellandörrar och balkongdörrar. Fastighetsunderhållet eller yrkeskunniga inom ombyggnad kan dock vid behov även ta hand om reparation och underhåll av sådana dörrar, men aktieägaren debiteras separat för de kostnader som uppstår.

Om en hyresgäst upptäcker ett fel i bostadens innerdörrar bör han eller hon alltid först meddela detta till hyresvärden för att komma överens om reparationsåtgärder.

Jos vuokralla asuva henkilö havaitsee asunnon sisäovissa vikaa, kannattaa asiasta ilmoittaa aina ensin vuokranantajalle korjaustoimenpiteistä sopimista varten. 

Bostadsaktiebolaget ansvarar för husets ytterdörrar. Fel i dessa kan anmälas till fastighetsunderhållets kundtjänst.

Dörren kommer att öppnas av Securitas, telefonnumret finns på ytterdörren. Kontrollera priset för dörröppningar under kontaktuppgifter på vår webbplats eller från vår kundtjänst. Dörröppningen debiteras den som har begärt öppning.

Bostadens dörr kan öppnas av fastighetsskötselbolaget enbart för en person som är registrerad i huset. Av denna orsak ska invånarna göra en flyttanmälan direkt i samband med att de flyttar in.

Om personen inte har meddelat sina uppgifter till gårdsboken och önskar att dörren öppnas, kan man i vissa situationer utreda saken med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare befolkningsregistret) eller med hjälp av andra dokument (hyresavtal eller köpebrev).

Observera att den som begär öppning ska kunna bestyrka sin identitet i samband med öppnandet, till exempel med körkort eller identitetsbevis.

Invånartavla

Disponenten meddelar om namnändring åt fastighetsservicen och fastighetsskötaren kommer och byter/lägger till namnet.

Bastutider och bilplatser

Vanligtvis sköter antingen disponenten eller fastighetsskötselbolaget om bokningen av bastutider. I många bostadsaktiebolag finns en bokningslista för bastutider och anvisningar om hur du bokar tiden på husets allmänna anslagstavla.

Om du är osäker på vem som ansvarar för bokningen av bastutider eller hur du gör en bokning kan du också kontakta vår kundtjänst. Vi ger dig gärna råd om hur du ska gå tillväga.

I de flesta bostadsaktiebolag reserveras en bilplats via kölistan. En nyinflyttad invånare med bil bör anmäla sig på listan genast i samband med flytten. I praktiken fås en bilplats när en sådan blir ledig, till exempel när en gammal invånare flyttar bort.

Observera att särskilt i bostadsaktiebolag där aktieägarna till stor del också är invånare kan kötiderna ibland vara långa. I vissa hus, där det endast finns få bilplatser kan det dessutom förekomma olika sätt att bevilja en bilplats. Sådana är till exempel regeln om en plats samt de boende aktieägarnas företrädesrätt i förhållande till hyresgäster att få en bilplats.

På bostadsaktiebolagets allmänna anslagstavla finns vanligtvis mer information om bostadsaktiebolagets bilplatspraxis. Om du behöver mer information kan du också kontakta vår kundtjänst.

Luftkonditionering, värme och säkringar

Den vanligaste orsaken till att det känns svalt i lägenheten är att värmeelementets termostat är i fel läge: termostaten har kanske glömts kvar i stängt läge när uppvärmningssäsongen inleds och elementet därför inte blir varmt och värmer upp lägenheten. Invånaren kan själv öppna elementets termostat genom att vrida den motsols till öppet läge. Vid behov hjälper också fastighetsskötarna dig att öppna termostaten. Om det porlar i elementet och det förblir svalt trots att termostaten har öppnats bör det luftas av fastighetsunderhållet.

Ibland värmer ett element inte bostaden korrekt, eftersom man har ställt en soffa eller någon annan tung möbel framför elementet, som hindrar värmen från elementet att nå ut i bostaden. Även gardiner framför elementet kan minska uppvärmningseffekten. Värmeelementet fungerar som effektivast när luft kan komma in i termostaten och fritt strömma genom elementet.

Bostaden kan ibland också kännas sval på grund av att man har glömt stänga ett fönster eller fönstertätningarna är dåliga. Fönster- och dörrtätningar bör kontrolleras regelbundet, särskilt i början av uppvärmningssäsongen. Särskilt tätningarna på vädringsfönster som öppnas ofta utsätts för hårt slitage. Om tätningarna har blivit sköra eller har börjat ”hänga” bör de förnyas. Aktieägaren ansvarar för byte av tätningar på innerbågen, men vi kan utföra reparationen som ett separat fakturerat arbete. Begär anbud från vår kundtjänst.

Observera att särskilt i nya byggnader baseras värmesystemets funktion ofta på utomhustemperaturen. I dessa hus stiger och sjunker den bostadsspecifika temperaturen automatiskt enligt utomhustemperaturen och den värmande/svalkande effekten kan uppstå med fördröjning.

Kontakta vår kundtjänst så utreder vi vad som orsakar ljudet.

Ibland kan filtret i den lägenhetsspecifika luftkonditioneringen vara så smutsigt att det belastar maskinen och därför har ett avvikande och störande ljud. I sådana situationer bör du lämna in en servicebegäran, så tar vi hand om bytet av filter och service av maskinen så snart som möjligt.

 1. Ta först reda på varför säkringen har utlösts. Vanligtvis har stiftet i säkringens ände lossnat.
 2. För att garantera säkerheten kan du slå av huvudströmbrytaren, men om det inte finns någon annan ljuskälla på det ställe säkringen ska bytas, kan du byta säkring med huvudströmbrytaren påslagen om du är extra försiktig.
 3. Säkringen finns under en bottenhylsa. Kontrollera att den är hel. Om bottenhylsans porslinsisolering eller skyddsglas har skadats kan fingrarna komma i kontakt med farliga spänningsförande metalldelar under porslinet. En defekt bottenhylsa ska omedelbart bytas ut.
 4. Säkringen lösgörs tillsammans med bottenhylsan genom att vrida på den. Om säkringen ändå blir kvar i elskåpet ska du sätta tillbaka bottenhylsan och försöka på nytt. Du får under inga omständigheter ta i en säkring som har fastnat i elskåpet med bara händer!
 5. Sätt en ny säkring i bottenhylsan. Säkringens storlek (ampere A) framgår av den gamla säkringen, bottenkontaktens färgkod eller den lossnade basen.
 6. Vrid bottenhylsan med säkring på plats och dra åt den ordentligt.
 7. Slå på strömmen via huvudströmbrytaren, vredet i läge I
 1. När en automatsäkring utlöses vänds en liten brytare automatiskt i läge 0.
 2. Kontrollera den elapparat du använde innan du vrider på brytaren.
 3. Vrid brytaren i läge I
 4. Om brytaren genast återgår till läge 0 bör du tillkalla en elektriker.

Husets allmänna utrymmen och gård

Bostadsaktiebolaget ansvarar för alla lampor i husets allmänna utrymmen och på gårdsplanen. Fel i dessa kan anmälas till oss.

Bostadsaktiebolaget ansvarar för alla lampor i husets allmänna utrymmen och på gårdsplanen. Fel i dessa kan anmälas till oss.

Kotikatu sköter om de fastigheter de tar hand om och de tillhörande gårdsplanerna i enlighet med serviceavtalet. Ibland ändras väglaget snabbt (till exempel under natten) och den egna gården kan genast på morgonen se ut som att inga åtgärder har vidtagits. I sådana situationer bör man ta det lugnt: sandningen kanske utförs mycket snart, men man har ännu inte hunnit vidta åtgärder.

Om man upplever att den egna gården inte har skötts på vederbörligt sätt och den därför förblir hal under en längre tid ska man anmäla detta till kundtjänsten.

Olycksfall, skador, skadedjur och störningar

Åtgärderna och vem man först ska meddela beror på skadans omfattning: nödcentralen, disponenten eller fastighetsskötselbolaget. Om det är möjligt ska du, genast när du lägger märke till skadan, förhindra att det uppstår ännu fler skador.

Gör anmälan med en så kallad låg tröskel, det vill säga att om du ens misstänker att en vattenskada har uppstått ska du anmäla detta.

Det är viktigt att observationer som gäller vattenskador alltid anmäls per telefon till kundtjänsten eller till journumret utanför kontorstid. På så sätt kan man så snabbt som möjligt, säkert och effektivt reagera på det sätt situationen kräver.

I situationer med risk för hälsa, liv eller egendom ska man alltid i första hand kontakta disponenten eller nödcentralen på det sätt situationen kräver. Om vi behöver veta vad som har skett får vi vanligtvis information av disponenten. Du kan naturligtvis också meddela vår kundtjänst om vad som har skett i det fall situationen kräver vår hjälp.

Utredningar av olika störningssituationer i boendet, till exempel att lugna ner nattligt oväsen, hör i regel inte till fastighetsskötselbolagets uppgifter. Om ditt boende störs kan du meddela disponenten om detta och, om situationen det kräver, till nödcentralen. Försök också utreda saken tillsammans med bostadsaktiebolagets styrelse.

Beroende på situation anmäls inbrottet till disponenten eller polisen. De ger dig närmare instruktioner.

Fotografera spåren efter inbrottet genast när du lägger märke till dem. Ett fotografi underlättar utredningen och utförandet av de reparationer situationen kräver.

Silverfiskar är ett relativt allmänt besvär i finländska hem och kök och om det endast förekommer ett mindre antal krävs inga omfattande åtgärder (t.ex. besprutning). Om silverfiskar endast förekommer på ett ställe bör man först städa kökets skåp för torrvaror och ta livet av alla larver genom att hälla kokande vatten i kökets avlopp. Det lönar sig att regelbundet hälla kokande vatten i avloppet, till en början varje vecka och senare en gång i månaden tills man inte längre kan se några larver. Om det finns rikligt med silverfiskar och de även förekommer i bostadsaktiebolagets övriga bostäder kan man anmäla detta till disponenten som fattar beslut om eventuella vidare åtgärder.

Om det förekommer några andra skadedjur i bostaden, till exempel malar eller löss, bör man meddela detta till fastighetsunderhållet. Om det förekommer rikligt med skadedjur, och dessutom på flera ställen, kan man också kontakta bostadsaktiebolagets disponent direkt.

Hushållsmaskiner och armaturer och installation av dessa

Om till exempel en ny lampa som har installerats i bostadens tak inte ser ut att genast fungera ska man försöka utreda om felet ligger i lampan eller i eluttaget. Med andra ord kan man kontrollera om lampan fungerar i ett annat eluttag (där andra lampor fungerar) och eluttagets funktion kan testas med en annan lampa.

Om felet är i eluttaget ansvarar bostadsaktiebolaget för reparationen. I detta fall kan man meddela oss om detta, så ser vi till att du får den hjälp du behöver.

Installationen av hushållsmaskiner ingår inte i bostadshusens fastighetsskötsel och de är i praktiken alltid på aktieägarens/invånarens eget ansvar. Fastighetsunderhållet kan dock vid behov installera maskiner som separat fakturerat arbete. Begär anbud från vår kundtjänst.

I badrumsinredningar, såsom spegelskåp, finns ofta en inbyggd jordfelsbrytare, som till exempel kan aktiveras på grund av överspänning. I detta fall fungerar nödvändigtvis inte spegelskåpets fasta eluttag eller lampan. Invånaren kan själv återställa jordfelsbrytare: tryck in upphöjda knappen i eluttagens närhet som ofta är märkta med röd eller gul varselfärg.

Om lysröret i spegelskåpet inte fungerar kan felet orsakas av att lysrörets tändare har nått slutet på sin livscykel. Därför bör man alltid byta både lysrör och tändare på samma gång.

Är du intresserad? Kontakta oss

Skicka en begäran om offert Se kontaktuppgifter