Lokalt, tillförlitligt och miljövänligt

Startsida » Tjänster » Fastighetsservice

Fastighetsservice i Jakobstad, Karleby och närliggande områden

Vi utför våra tjänster med kvalitet och kunden i fokus. Därtill är vår service mångsidig och flexibel. Vi betjänar företag, bostadsbolag och privatkunder. Vi ser på servicearbeten ur ett helt nytt perspektiv och erbjuder effektiv och smidig fastighetsservice under alla årstider.

Vi är ett lokalt serviceföretag i Jakobstad, Karleby och närliggande områden

Vi känner fastigheterna vi förvaltar och deras närområden utan och innan. Vårt lokala tillvägagångssätt kan också minska förflyttningar, vilket innebär att onödiga koldioxidutsläpp begränsas. Vi gör jobbet rätt, ett kvalitetsjobb i taget, och lyssnar på våra kunders behov och önskemål. 

Med våra omfattande fastighetsunderhållstjänster kan även större underhålls- och reparationsbehov undvikas. Våra skickliga fastighetsförvaltare övervakar fastighetens skick och tar hand om uppgifter som att ta emot arbetsorder, underhålla underhållsregister och utföra olika underhållsarbeten både inomhus och utomhus.

En fastighetsunderhållstjänst är alltid utformad för att tillgodose fastighetens och dess användares behov. Tjänsten kan till exempel omfatta:

 • Underhåll av fastighetsteknik
  • Uppföljning av energiförbrukningen
  • Filterbyten
  • Mindre servicearbeten
  • Dörr- och låsfunktionalitet
  • Belysningsfunktionalitet
 • Skötsel av uteområden
  • Gräsklippning
  • Häckklippning
  • Plogning / snöröjning
  • Halkbekämpning
 • Dejour 24/7
 • Övriga mindre fastighetsreparationer
 • Sandningslådor och deras påfyllning

Är du intresserad? Kontakta oss

Skicka en begäran om offert Se kontaktuppgifter