Gör affärer smidigt på nätet

Startsida » Online tjänster » Serviceförfrågan

Serviceförfrågan

Trevligt att göra affärer med oss! Vi behandlar formulär på vardagar under kontorstid. Om ditt ärende kräver ett omedelbart svar, vänligen ring vår kundtjänst.

Vi respekterar din integritet, fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av personuppgifter och följer en god praxis för databehandling. Vi erbjuder tjänster inom fastighetsservice åt bostadsaktiebolag och ombesörjer de boendes servicebegäranden. I regel fungerar bostadsaktiebolaget som personuppgiftsansvarig för ifrågavarande register över de boendes personuppgifter som samlas in genom blanketter och upprätthålls i tjänsten. Vi behandlar de personuppgifter som ingår i bostadsaktiebolagets register för att kunna erbjuda tjänster inom fastighetsservice för bostadsaktiebolagets räkning. Tilläggsinformation om behandlingen av personuppgifter får du av disponenten samt i vår dataskyddsbeskrivning.